HỘI THI GIẢNG VIÊN DẠY GIỎI TOÀN QUỐC CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, TRƯỜNG CÁN BỘ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VII

ảnh-2

Từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 đã diễn ra hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ VII khu vực phía Bắc do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức tại  Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Hội thi khu vực phía Bắc có 75 giảng viên, gồm: 66 thí sinh của 31 trường chính trị; 09 thí sinh của 09 trường bộ, ngành. Theo quy định, giảng viên dự thi thực hiện 03 nội dung thi: thi giáo án, thi viết và thi giảng.

Sau 4 ngày làm việc công tâm, khách quan và trách nhiệm, có 72/75 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, trong đó có 20 đồng chí đạt danh hiệu “Giảng viên xuất sắc”.

Trường Cán bộ quản lý Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn I thuộc Bộ Nông nghịệp và Phát triển nông thôn có giảng viên, thạc sỹ Khổng Thanh Ngân tham dự hội thi đã đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”. Đây là lần đầu nhà trường có thí sinh tham dự hội thi, là tiền đề để các giảng viên khối chính trị hành chính nhà trường có dịp học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn cùng các khối trường chính trị.

Hội thi là dịp khẳng định vai trò của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác trường chính trị đã được Bộ Chính trị xác định trong Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08-8-2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó thể hiện tính hệ thống chặt chẽ, hiệu quả trong công tác chỉ đạo chuyên môn của Học viện đối với hệ thống trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong cả nước; đồng thời thể hiện tính nghiêm túc của các trường trong quá trình triển khai các chủ trương của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại hội thi


ThS. Khổng Thanh Ngân nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi

Hội thi kết thúc thành công tốt đẹp.

Blog Attachment

Để lại bình luận