Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2022

KG-1005-02

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng ngày 09/5/2022, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 77 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức đảng trực thuộc và đoàn viên ưu tú của các tổ chức cơ sở đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ. Tới dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Oánh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I, đồng chí Tạ Hồng Sơn – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ.

Ảnh 1: Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu khai giảng lớp học

Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng diễn ra từ ngày 9 đến 13/5, nhằm giúp cho những quần chúng, đoàn viên có nguyện vọng kết nạp Đảng nắm được những kiến thức cơ bản về Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham dự hoạt động ngoại khóa viếng Lăng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người.

Phát biểu khai giảng tại lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh ý nghĩa của việc tham dự lớp học đối với mỗi học  viên, đây là mốc quan trọng, đánh dấu quá trình rèn luyện, tu dưỡng ở đơn vị mình, được cấp ủy, lãnh đạo và đồng nghiệp ở cơ quan, đơn vị tin tưởng, giúp đỡ.

Ảnh 2: Toàn cảnh Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Để lớp học đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Trường đề nghị Ban Tổ chức lớp học làm tốt công tác quản lý, duy trì thực hiện nghiêm chế độ nền nếp, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả khách quan để cấp giấy chứng nhận cho học viên theo đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị các học viên khắc phục mọi khó khăn, bố trí thời gian tham đầy đủ các nội dung chương trình của lớp học, thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học, tiếp thu đầy đủ các kiến thức được trang bị, nêu cao tính tự học, tự nghiên cứu, trên cơ sở đó, xây dựng cho mình những động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguồn tin và Tác giả: https://www.mard.gov.vn/ (Hải Yến, Đảng ủy Bộ)